Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018 - DP BBM 23

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 7, 2018

Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018DP BBM 23 adalah sebuah blog gratis, yang menyajikan seputar kata - kata, DP BBM, AdSense, Blogger, Tutorial, Windows 10, ISO, Theme Windows 10!! dan saat ini kamu sedang membuka halaman Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018, Semoga membantu & bermanfaat!!

1. BNB FAUCOIN - GET 10000 BNB free!


Link : BNB FAUCOIN - GET 10000 free!

Misi : The mission is to just open the site every 1 hour, to claim BNB for free, by pressing ROLL according to the instructions listed on the site, if you are lucky you will get 10000 BNB randomly, so often you open it every 1 hour so that you get lucky 10000 BNB for free.2. PRO MINING CRYPTOCURRENCY


Link : PRO MINING CRYPTOCURRENCY

Misi : This cryptocurrency mining site you only need to register for free, after you register, let the system work by itself to mine coins.

Here you can mine: Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Litecoin (LTC), for free running itself.

You need to remember, on this site there is another mission, namely a claim mission every 1 hour, so don't miss it, once every 1 hour you open the site then open the tab on the left, and click the claim button then you can claim 4 cryptocurrencies for free!3. xFaucet - Claim every 10 minutes


Link : xFaucet - Claim every 10 minutes

Misi : On this 3rd mining site, the same as the others, namely first you are required to register, after successful registration, your task is very easy, which is just to claim every 10 minutes.

On this site, what you can claim is: Bitcoin, Dogecoin, Stellar, Bitcoin Cash, Dash, Binance Coin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Tron, all of which you can claim for FREE!!

Investment Ivans Contract site


Link : Investment Ivans Contract Site

Misi : On this ivan contract site, it's not complicated, you only need to register first using an active email, after successful registration, you just do the missions easily, such as sharing to facebook, wahtsapp, following the official ivan contract account, sharing to youtube, share with friends (using referral links), etc., each mission is rewarded from 1000-2000 and even 3000!

Not only that! at the time of initial registration you will be given a balance of 105, of which 100,000 balances will automatically be used as investment capital for 2 months with an income of 196,000, and of which 5000 will be stored in your main balance! if you want to get more, you just share your referral link with your friends, you will be rewarded with 1000/1 friends!.


Top 10 articles selected
DP BBM 23 in the last 7 days

  Baca Juga
  DP BBM 23 - Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018 - Hallo gaes selamat siang dan selamat membaca kembali di blog DP BBM 23 yang alakadarnya ini, hehehe, setelah tadi membahas dan berbagi mengenai 100+ Kata Kata Ucapan Selamat Lebaran 2018, dikesempatan kadua kalinya inipun masih membahas hal serupa, namun kali ini admin berikan Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018, yuk langsung saja simak dibawah ini ulasannya!!!

  Kata Ucapan Idul Fitri / Lebaran Bahasa Jawa terbaru 2018 | Idul Fitri / Lebaran merupakan momen yang sangat dinantikan setiap tahunnya maka tak sedikit umat muslim yang memberikan ucapan idul fitri kepada orang tua, sanak saudara, dan teman-temannya..

  Ketika bulan Ramadhan datang orang-orang menyambut dengan hati riang, di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan.. Selain bulan yang suci yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT..

  Dan Keindahan momen Lebaran semakin sempurna bila kesalahan dan kehilapan senantiasa diucapkan satu dengan yang lain.. Kata-kata ucapan idul fitri bahasa jawa terbaru sudah kami siapkan sebagai persiapan dan perayaan Hari Raya Idul Ftri 2018.. Koleksi kata-kata ucapan idul fitri bahasa jawa memberikan sentuhan halus makna ucapan yang dalam saat lebaran.. Kata-kata bijak yang berisi ucapan bahasa jawa, kata-kata mutiara bahasa jawa, dan rangkaian kalimat motivasi dalam setiap ucapan idul fitri semakin membuat kebahagiaan terasa kental dan hangat..

  Kata Kata Selamat Lebaran Hari Raya Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa ini merupakan sebuah ungkapan maaf kita terhadap siapa saja misalnya teman,sahabat, pacar ,dan juga keluarga kita, apalagi sebagai orang jawa tentunya banyak merantau meniggalkan kampung halamannya yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya melaui sms, WhatsApp, bbm, ataupun lewat medsos seperti status facebook, twitter dan masih banyak lagi medsos medsos yang saat ini sering digunakan..

  Nah untuk itu disini kami akan coba menyajikan ucapan lebaran bahasa jawa halus , ucapan selamat hari raya bahasa jawa , ucapan idul fitri bahasa jawa , ucapan idul fitri bahasa jawa kromo inggil yang dapat sobat DP BBM 23 gunakan untuk mengucapkan maaf di hari raya idul fitri ini, dan semoga menjadi inspirasi menarik bagi kamu ya..

  Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018

  “Mangan sate sak gulene, sego megono bumbu kemiri kapan wae lebarane, sugeng riyoyo idul fitri tumbar merico kecap asing Nyuwun ngapuro lahir lan batin”

  “Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin”

  “Mbok Setro bakul tempe gawe sehat wong sak erte marga tempe akeh proteine Lebaran ora kudu ganti hape sing penting kendali diri ora nggape hawa-nafsu sing nggugu karepe dewe”

  “Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1439 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Pemurah. Amin.”

  “Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar Aku sing wis tau nglaraake atimu njaluk samudra pangapuramu kang jembar.”

  “Gunung Merapi rupane biru dicedaki dadi ijo wit-witan cemara Menawi kula gadhah keliru nyuwun agenging samudra pangapura.”

  “Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe, nyuwun kawelasan sampean ampuni.”

  “Ning gunung ketur tuku bolah, kanggo ndodomi sajadahe simbah Dudu salahmu sing gawe susah, nafsu amarahku sing gawe bubrah.”

  “Juminten mbeber kloso, dodol kupat ngarep gapuro. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.”

  “Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1439 H.Nyuwun gunging pangapunten.Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah.Amien”

  “Dhahar kupat kuahipun santen, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi2 kabeh doso2 dilebur ing dinten riyoyo niki. Amien.”

  “Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta. Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi.”

  “Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.”

  “Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep, silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati”

  “Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat,kerso paring agenge pangapunten”

  “Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya. Sugeng riyadi, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa”

  “Dinten meniko dinten bakda riyadi Kulo menawi gadhah kalepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenenagan sak kulawarga kulo nyuwun agenging samudro pangaksami”

  “Mlaku-mlaku ning Malioboro Menawi sayah numpak becak luwih sekeca Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura” “Mangan kopat karo mangan apem gadhah lepat nyuwun pangapunten”

  “Sucineng ati, tumatining laku, ngaturaken SUGENG RIYADI 1439H bilih wonten kalepatan nyuwun agungi samudro pangaksami”

  “Kulo nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepaten lahir dumugi ning batos boten langkung ngaturaken sugeng Iedul Fitri, mugi Gusti Allah Ingkang Kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo. Amien”

  “Pitik kate rupane putih Pitik alas rupane coklat Idul Fitri ati manungsa bali putih hawa-nafsu dikendali kanthi tobat”

  “NgaturakenWilujeng Ied Fitri 1439 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Mirah. Amin.”

  “Rinengga suminaring surya dinten fitri cinandra resik ing wardaya, katur sugeng manghayubagya Idul Fitri nyuwun angunging samudra pangaksami, ing sedaya kalepatan kula sakluwarga”

  “minal aidinwal faidzin” mugi kita tansah winengku ing karahayon, gesang, lan mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah SWT.”

  “Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat, kerso paring agenge pangapunten.”

  “Mulad sarira hangrasa wani. Wani ngakoni kalemahan diri. Sugeng Riyadi Idul Fitri. Sadaya kelepatan nyuwun pangaksami.”

  “Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1439 H. Nyuwun gunging pangapunten.”

  “Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Amien..”

  Kagem sedoyo kemawon kulo namung sakdermo lare awon bade mungel menawi lampah ingkang awon lan sifat mboten pitados wonten ing manah soho tumindak glenyengan dipun angapuro ingkang ageng sanget

  Mbok bilih Gusti Pangeran sampun mitrahaken manungso. kedah mengaten mugi wonten ing dinten riyoyo meniko sageto sami ngadahi sipat welas asih lan jembar manah kangge sangu wonten ing akherat mbenjang nuwun ”SUGENG RIYADI 1SYAWAL 1439 H″ Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1439 H.

  Nyuwun gunging pangapunten Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah.

  Mbah MARIJAN pancen ROSO jare wingi ketiban KLOPO tp yo ra Popo senajan RIYOYO kurang SEDINO “sedoyo LEPAT lan SALAH KULO nyuwun PANGAPURO

  Sumunaring baskara madangi ati
  Suci ing dina fitri
  Nyuwun gungin samudra pangaksami
  Ngaturaken sugeng riyadi 1439 H
  Minal aidin wal faidzin

  Nyuwun pangapunten sedoyo klepatam dalem lahir batos
  Mugi kito sedoyo tansah pinaringan rahmatipun gusti inkang moho kuwaos
  Matur nuwun kepareng dalem nyuwun pamit

  Sugeng riyadi
  Sedanten lepat kulo nyuwun sih pangaksami
  Sageto lebur ing pangastuti dalem Gusti

  Sugeng riyadi
  Nyuwun pangapunten sedoyo kelepatan
  Mugi saged kelebur ing dinten riyoyo 1439 H

  Ngaturaken wilujeng Iedul Fitri 1439 H,
  nyuwun gunging pangapunten,
  mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah

  Taqqobalallahu minna wa minkum,
  Shiyamana wa shiyamakum,
  Selamat Idul Fitri 1433H Mohon Maaf Lahir dan Batin

  Indahnya Ramadhan dapat berpuasa dengan penuh ketaatan,
  Indahnya Idul Fitri dapat saling memaafkan,
  Minal aidin wal faizin.
  Mohon maaf lahir dan batin Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1439 H.

  Nyuwun gunging pangapunten.
  Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah.
  Amien

  Idul Fitri maeme kupat lan opor santen,
  menawi lepat kulo nyuwun ngapunten.
  Selamat Idul Fitri 1439 H.
  Ndilat untu ngagem santen.
  Lepat klentu pun ngapunten.

  nggih sugeng riyadi.
  Paijem gadhah Fiat.
  Diagem touring dateng Banten.
  Dalem kathah lepat,
  kerso paring agenge pangapunten.

  Balasan Ucapan Kata Kata Lebaran Bahasa Jawa Seperti ini


  Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018

  Kondur sami-sami kanthi linambaran tulus saha andhap asoring manah kula ugi ngaturaken sedaya kalepatan mugi sageda kalebur ing riyadi suci punika. Mugi Gusti Allah paring ijabah.”

  Akan berbeda lagi ketika berkunjung atau mengucapkan selamat Lebaran secara langsung :

  Katur dhumateng ngarsanipun Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang sepisan kula badhe ngaturaken sungkem pangabekti kula dhumateng Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat kula nyuwun pangapunten lan sageta kalebur wonten ing dinten riyadi punika lantaran Bapak/Ibu/Simbah/,dll. Ingkang saklajengipun kula ugi nyuwun pangestu mugi-mugi menapa ingkang dados panggayuh kula saged kalaksanan. Cekap atur kula.”

  Sungkeman Hari Raya Idul Fitri 2018 Bahasa Jawa Krama Inggil

  Untuk adat jawa, biasanya dalam melakukan sungkem lebih terlihat sakral dengan ucapan dalam bahasa kromo inggil yang begitu sopan dan penuh akan makna. Untuk itu, berbagai macam ucapan sungkem saat saat hari raya lebaran idul fitri juga perlu anda pelajari agar tidak kebingungan dalam melafalkan nantinya.

  Ada suatu adab tersendiri saat sedang sungkem, misalnya mengapit tangan dia dengan kedua tangan kita lalu merendah dengan jongkon didepan dia sambil menundukan kepala dan pengucapan yang penuh memelas. Ini semua demi terwujudnya rasa hikmat yang mengena

  Kula sowan wonten ing ngarsanipun Ibu
  Sepisan, caos sembah pangabekti
  mugi katur ing ngarsanipun Ibu
  Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun
  atur kula saklimah
  tuwin lampah kula satindak
  ingkang kula jarag lan mboten kula jarag
  ingkang mboten ndadosaken sarjuning panggalih
  Mugi Ibu kersa maringi gunging
  samodra pangaksami
  Kula suwun kaleburna ing dinten riyadi punika
  Lan ingkeng putra nyuwun
  berkah saha pangestu

  Uga akeh klera-klerune
  Kowe uga ngagungna pangapura
  Ora luwih, kowe bisaa
  kabul kang dadi ancas
  lan dadi gegayuhanmu
  Ora luwih, aku wong tuwa
  mung bisa ndedonga marang Pangeran

  Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.

  Ngaturaken sembah pangabekti kawulo. Sepinten kalepatan kulo ingkang mboten angsal idining sarak, dalem nyuwun pangapunten. Mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko

  Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu. Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih. Mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.

  Kepareng matur simbah sepisan kula sowan mriki mboten sanes badhe silaturahmi, kaping pindhonipun ngaturaken sugeng riyadi, sedaya lepat kula nyuwun agunging pangapura, ingkang kula sengaja menapa mboten dipun sengaja mugi-mugi saged dipun lebur ing dinten riyadi menika, amin.

  Ngaturaken sugeng riyadi, nyuwun agunging pangapunten sedoyo kalepatan dumatheng (bapak/ibu dll….) mugi kerso dipun pangapunten sedoyo dosa kulo meniko

  Itulah beberapa kumpulan Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018 yang dapat admin blog DP BBM 23 bagikan, semoga bermanfaat dan selamat siang aja gaes!!!

  ⬇️ Mining Crypto and Investment ⬇️

  1. BNB FAUCOIN - GET 10000 BNB free!


  Link : BNB FAUCOIN - GET 10000 free!

  Misi : The mission is to just open the site every 1 hour, to claim BNB for free, by pressing ROLL according to the instructions listed on the site, if you are lucky you will get 10000 BNB randomly, so often you open it every 1 hour so that you get lucky 10000 BNB for free.  2. PRO MINING CRYPTOCURRENCY


  Link : PRO MINING CRYPTOCURRENCY

  Misi : This cryptocurrency mining site you only need to register for free, after you register, let the system work by itself to mine coins.

  Here you can mine: Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Litecoin (LTC), for free running itself.

  You need to remember, on this site there is another mission, namely a claim mission every 1 hour, so don't miss it, once every 1 hour you open the site then open the tab on the left, and click the claim button then you can claim 4 cryptocurrencies for free!  3. xFaucet - Claim every 10 minutes


  Link : xFaucet - Claim every 10 minutes

  Misi : On this 3rd mining site, the same as the others, namely first you are required to register, after successful registration, your task is very easy, which is just to claim every 10 minutes.

  On this site, what you can claim is: Bitcoin, Dogecoin, Stellar, Bitcoin Cash, Dash, Binance Coin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Tron, all of which you can claim for FREE!!

  Investment Ivans Contract site


  Link : Investment Ivans Contract Site

  Misi : On this ivan contract site, it's not complicated, you only need to register first using an active email, after successful registration, you just do the missions easily, such as sharing to facebook, wahtsapp, following the official ivan contract account, sharing to youtube, share with friends (using referral links), etc., each mission is rewarded from 1000-2000 and even 3000!

  Not only that! at the time of initial registration you will be given a balance of 105, of which 100,000 balances will automatically be used as investment capital for 2 months with an income of 196,000, and of which 5000 will be stored in your main balance! if you want to get more, you just share your referral link with your friends, you will be rewarded with 1000/1 friends!.  thumbnail Title : Kata Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Lengkap 2018
  Posted by : ID - IntanDeris
  Published : 2018-06-07T13:06:00+07:00
  Rating : 90.5%
  View All Pages : 99.8%/Days 90.2% Votes

  Post Top Ad

  Loading...